Parafia Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Pogrzeb Chrześcijański

/
/
Pogrzeb

Prawo do katolickiego pogrzebu ma każdy ochrzczony, który do śmierci wytrwał w wierze i praktyce życia Kościoła. W parafiach, w których jest zwyczaj odprawiania mszy świętej pogrzebowej z obecnością ciała zmarłego w kościele, takie prawo przysługuje wszystkim, którzy uczestniczyli w życiu wspólnoty kościelnej.

Jeśli zaś ktoś swoim życiem zaprzeczał przynależności do Kościoła, nie uczestniczył w życiu wspólnoty wiary, dokonał różnego rodzaju jawnych aktów przeciwnych nauczaniu i praktyce Kościoła, to nie powinno się wprowadzać jego ciała do kościoła. Należy, stosownie do okoliczności, odbyć obrzędy pogrzebowe na cmentarzu, natomiast msza święta w intencji tego zmarłego niechaj zostanie odprawiona w kościele bez wnoszenia jego ciała (kan. 1176 – 1185).

  1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.
  2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.
  3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu oraz zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  4. Jeśli ciało zmarłej osoby będzie złożone na naszym cmentarzu należy również przedłożyć w kancelarii kartę zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza.
  5. Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie.
  6. O uzgodnionej dacie i godzinie pogrzebu należy poinformować Pana Kościelnego oraz Panią Organistkę

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przed pogrzebem przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego. Także po pogrzebie należy pamiętać o zmarłym, otaczając go modlitewną pamięcią.

! ! !

ADMINISTRATOREM CMENTARZA JEST PARAFIA, DLATEGO W KANCELARII NALEŻY UZGADNIAĆ MIEJSCE POCHÓWKU ORAZ ZGŁASZAĆ WSZELKIE PRACE NA CMENTARZU