Parafia Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Z życia parafii

/
Z życia parafii

Triduum Paschalne

Zakończyliśmy uroczyste obchody trzech najważniejszych dni w życiu każdego chrześcijanina – Triduum Paschalnego. W tych dniach dokonuje się wypełnienie tajemnic zawartych w proroctwach Starego Testamentu.

Wraz z Jezusem zasiedliśmy w Wielki Czwartek przy stole, aby uczyć się służby. Nasze myśli kierowaliśmy do Wieczernika, gdzie nasz Pan ustanowił sakrament Eucharystii. W niej zawiera się cała tajemnica naszego odkupienia. W każdej Mszy Świętej uczestniczymy bowiem w tej samej Ofierze i Uczcie Chrystusa. Także w tym dniu wyrażamy naszą wdzięczność Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, za dar sakramentu kapłaństwa, ustanowionego w służbie Eucharystii.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Atmosferę tego dnia cechuje szczególna powaga. Nasze myśli i serca  kierowaliśmy na Golgotę, gdzie na Krzyżu Jezus dokonuje zbawienia świata. Adorując Go leżącego w grobie, wyrażaliśmy wdzięczność za wzięcie krzyża, który dla nas jest znakiem zbawienia. W tym dniu Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, ale upamiętnia mękę i śmierć Zbawiciela. Liturgia Męki Pańskiej składa się z czterech części: liturgii słowa, uroczystej Modlitwy powszechnej, adoracji krzyża i komunii świętej.

Wielka Sobota jest trzecim dniem Triduum Paschalnego. To czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Tradycyjnie w tym dniu błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta Wigilii Paschalnej, która należy już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej. Zgodnie z żydowską tradycją, o zmroku nastaje nowy dzień, więc rozpoczyna się już radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Zrozumieliśmy bowiem patrząc na  grób Zbawiciela, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia.

Na pełną fotorelację z obchodów Triduum Paschalnego oraz Niedzieli Wielkanocnej zapraszamy do galerii.