Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Z życia parafii

/
Z życia parafii

Rekolekcje wielkopostne

Wielki Post to wyjątkowy czas w roku. To okres przemyśleń, zadumy i wyciszenia, czas bliższego kontaktu z Bogiem, osobistego nawrócenia i przygotowania na przeżycie największej tajemnicy wiary. W dniach od 19-21 marca 2021 roku w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosił ks. Jan Zając z Tarnobrzega. Podczas kilku dni duchowych rozważań mogliśmy doświadczyć głębokiej refleksji i przygotować się na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Ofiarowane od Boga dni każdy z nas przeżywał na swój sposób. Ale dla każdego były to szczególne chwile zamyślenia, zatrzymania, odłożenia w kąt niezałatwionych spraw. Był to święty czas zasłuchania, by na nowo odnaleźć Boga, drugiego człowieka i siebie. Swoje nauki mieli zarówno rodzice, jak i dzieci oraz młodzież. Nie zabrakło kazania pasyjnego podczas Gorzkich Żali oraz Mszy Świętej skierowanej do najmłodszych.

Księdzu Janowi składamy serdeczne podziękowania za wygłoszone nauki, za trud i ofiarowany czas, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, a przede wszystkim za czas szczególnej, osobistej refleksji nad Słowem Bożym. Życzmy obfitości tych łask, które są najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze. Niech wszyscy, spotkani ludzie, obdarzą życzliwością i dobrocią, a Wszechmogący Bóg niech każdego dnia rozpromienia swe oblicze, darząc łaską i pokojem. Niech nadchodzące Święta Paschalnej Ofiary przyniosą miłość w codzienności, nadzieję w bezradności i wiarę w wątpliwościach. Wdzięczni za ten czas rekolekcji zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.