Parafia Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Z życia parafii

/
Z życia parafii

Uroczystość Bierzmowania

30 czerwca w naszym Kościele odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której J. E. Ks. bp Edward
M. Frankowski  
udzielił  młodzieży naszej miejscowości Sakramentu Bierzmowania.
Była to niezwykle podniosła i bardzo wzruszająca uroczystość.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowali kapłani: ks. dziekan Stanisław Czachor – proboszcz parafii w Rudniku nad Sanem, ks. Piotr Wątroba  proboszcz  naszej parafii.

Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup poświęcił także krzyże – pamiątki bierzmowania. Zawieszone na widocznym miejscu w domach, będą wyznaniem wiary i przypomnieniem pięknej Uroczystości.

Na zakończenie Eucharystii na prośbę proboszcza oraz parafian Ksiądz Biskup poświęcił krzyż z odnowioną figurą Chrystusa, który stanął w ołtarzu.

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za namaszczenie w Duchu Świętym, wszystkim obecnym księżom, gościom a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia Sakramentu Bierzmowania.