Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Sakramentalny Związek Małźeński

/
/
Sakrament Małźeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK1601

Dlatego narzeczeni tą nową drogę życia rozpoczynają w świątyni, przed Chrystusem, aby prosić Go o błogosławieństwo i opiekę.

Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu.

Około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z księdzem na spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

  • Dowód osobisty
  • Świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;
  • Świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą do 3 miesięcy wstecz);
  • Świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;

Tydzień przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy zgłosić się powtórnie do kancelarii parafialnej w celu:

  • dostarczenia świadectwa wygłoszonych zapowiedzi
  • spisania aktu ślubu
  • przygotowaniu ceremonii liturgicznej