Parafia Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Sakrament Chrztu Śwętego

/
/
Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Sakrament CHRZTU ŚWIĘTEGO może być udzielony w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 10.30.

W wyjątkowych przypadkach lub z ważnej przyczyny sakrament chrztu może być udzielony w każdym innym terminie po mszy św. wieczorowej. 

Rodzice (przynajmniej jeden rodzic) do kancelarii zgłaszają się osobiście, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem chrztu.

wymagane dokumenty

– Akt urodzenia dziecka z USC

– Informacje o rodzicach chrzestnych – imię i nazwisko, adres oraz wiek. Jeśli rodzice chrzestni mieszkają na terenie innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, od swojego ks. Proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca i matki chrzestnej

– W przypadkach, gdy rodzice dziecka mieszkają poza parafią chrztu, należy przedstawić w kancelarii parafialnej, pisemną zgodę Księdza Proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w czwartek poprzedzający Chrzest – po Mszy świętej wieczornej lub ustalonym wcześniej terminie.

Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

Kto może być chrzestnym ?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnegoJego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać.

Chrzestnym może być ten, kto:

 1. jest katolikiem;
 2. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 3. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania;
 4. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 5. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
 6. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 7. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Chrzestnym nie może być:

 1. Osoba niewierząca lub wyznająca inną wiarę
 2. Osoba niepraktykująca
 3. Osoba żyjąca na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 4. Osoba prowadząca gorszący tryb życia

Aby uzyskać zaświadczenie, w celu bycia chrzestnym, należy zgłosić się OSOBIŚCIE do kancelarii parafialnej.