Parafia Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu

Sakrament Pokuty

/
/
Pokuta

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” KKK1422

Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty?

  • Przed każdą mszą św.
  • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.00 w okresie zimowym i o godz. 17.00 w okresie letnim jest GODZINA MIŁOSIERDZIA (adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi, zakończona litanią do Serca Pana Jezusa i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem)
  • W każdy czwartek po mszy św., w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu
  • Dwa razy w roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, organizowana jest spowiedź dla całej wspólnoty parafialnej. W tych przypadkach odbywa się ona zgodnie z ogłoszeniem.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.