Rodzina Radia Maryja

To wspólnota słuchaczy Radia Maryja oraz osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w tej rozgłośni. 
Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Działają one przy parafiach za zgodą proboszcza. Obecne są zarówno w Polsce jak i zagranicą. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006 roku.
Dokładna liczba członków Rodziny Radia Maryja nie jest znana.
Samego radia słucha prawdopodobnie od 1 do 1,5 mln. osób. 
Według różnych danych w pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę uczestniczy od 200 tys. do 0,5 mln. osób. Z wydanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2006 r. "Wykazu parafii w Polsce" (stan z 31 stycznia 2005) wynika, że Koła Przyjaciół RM istnieją w 499 parafiach i należy do nich 
18 tys. 806 wiernych. 
Od 1997 r. Fundacja "Nasza Przyszłość" wydaje miesięcznik "Rodzina Radia Maryja".

Członkowie "Kół Przyjaciół Radia Maryja" mają cztery podstawowe cele:

  • ewangelizację,
  • modlitwę,
  • formację i wspieranie finansowe Radia Maryja.

Cele te realizowane są poprzez spotkania modlitewne w parafiach, ogniska, spotkania opłatkowe, pielgrzymki oraz festyny i loterie fantowe na rzecz Radia.
Na spotkaniach formacyjnych omawiane są Encykliki społeczne Jana Pawła II, historia Ziemi Świętej, nauka społeczna Kościoła. Organizowane są również pielgrzymki - raz w roku na Jasną Górę, a także do innych sanktuariów Maryjnych. Radio Maryja powstało w 1991 r., podejmując wezwanie Ojca Świętego do ewangelizacji poprzez środki masowego przekazu.

Pierwszą audycję radio nadało 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, założycielem i dyrektorem stacji jest O. Tadeusz Rydzyk. Radio jest własnością warszawskiej prowincji oo. Redemptorystów. Początkowo miejsca w eterze użyczały mu rozgłośnie diecezjalne. Trzy lata później było już rozgłośnią ogólnopolską i od tego roku ma status nadawcy społecznego. 
Celem rozgłośni jest ewangelizacja oraz formacja moralno-społeczna słuchaczy. Ewangelizacja prowadzona jest poprzez transmisję Mszy Świętych i innych uroczystości religijnych, modlitwę różańcową oraz Liturgię Godzin.
Dużo miejsca w programach Radia Maryja zajmuje część publicystyczna
o tematyce społecznej, do najbardziej znanych programów należy codzienna audycja "Rozmowy niedokończone" oraz felietony z cyklu "Myśląc Ojczyzna"
i "Spróbuj pomyśleć". Radia Maryja można słuchać na falach ultrakrótkich, 
w dolnym lub górnym zakresie przez stacje naziemne nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech, a nawet Stanach Zjednoczonych oraz za pośrednictwem satelitów od Bieguna Północnego do Afryki, od Uralu do Wysp Kanaryjskich. 
Można też go słuchać poprzez internet. Od początku Radio Maryja cieszyło się dużą popularnością, liczba jego słuchaczy systematycznie rosła. Sympatycy tej stacji zawiązali z czasem "Rodzinę Radia Maryja", jej członkowie w diecezjach i parafiach powołali "Koła Przyjaciół Radia Maryja".

 

Nasze Koło Przyjaciół ..

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu powstało 08 listopada 2010 roku. Koło liczy około 25 osób . 
Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca: o godzinie 
18.00/17.00-zimą/. 
W pierwszej kolejności odprawiana jest Msza św. w intencji Radia Maryja
i wszystkich Dzieł istniejących przy tym Radiu, jak również za członków naszego parafialnego Koła Radia Maryja. Bezpośrednio po Mszy św. członkowie uczestniczą 
w katechezie ( w salce parafialnej) , a następnie omawiają sprawy bieżące dotyczące Rodziny Radia Maryja. Od początku działalności członkowie Koła Radia Maryja biorą udział w spotkaniach Rodziny Radia Maryja organizowanych w różnych parafiach.

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny