Rodzina Radia Maryja

To wspólnota słuchaczy Radia Maryja oraz osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w tej rozgłośni. 
Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Działają one przy parafiach za zgodą proboszcza. Obecne są zarówno w Polsce jak i zagranicą. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006 roku.
Dokładna liczba członków Rodziny Radia Maryja nie jest znana.
Samego radia słucha prawdopodobnie od 1 do 1,5 mln. osób. 
Według różnych danych w pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę uczestniczy od 200 tys. do 0,5 mln. osób. Z wydanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2006 r. "Wykazu parafii w Polsce" (stan z 31 stycznia 2005) wynika, że Koła Przyjaciół RM istnieją w 499 parafiach i należy do nich 
18 tys. 806 wiernych. 
Od 1997 r. Fundacja "Nasza Przyszłość" wydaje miesięcznik "Rodzina Radia Maryja".

Członkowie "Kół Przyjaciół Radia Maryja" mają cztery podstawowe cele:

 • ewangelizację,
 • modlitwę,
 • formację i wspieranie finansowe Radia Maryja.

Cele te realizowane są poprzez spotkania modlitewne w parafiach, ogniska, spotkania opłatkowe, pielgrzymki oraz festyny i loterie fantowe na rzecz Radia.
Na spotkaniach formacyjnych omawiane są Encykliki społeczne Jana Pawła II, historia Ziemi Świętej, nauka społeczna Kościoła. Organizowane są również pielgrzymki - raz w roku na Jasną Górę, a także do innych sanktuariów Maryjnych. Radio Maryja powstało w 1991 r., podejmując wezwanie Ojca Świętego do ewangelizacji poprzez środki masowego przekazu.

Pierwszą audycję radio nadało 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, założycielem i dyrektorem stacji jest O. Tadeusz Rydzyk. Radio jest własnością warszawskiej prowincji oo. Redemptorystów. Początkowo miejsca w eterze użyczały mu rozgłośnie diecezjalne. Trzy lata później było już rozgłośnią ogólnopolską i od tego roku ma status nadawcy społecznego. 
Celem rozgłośni jest ewangelizacja oraz formacja moralno-społeczna słuchaczy. Ewangelizacja prowadzona jest poprzez transmisję Mszy Świętych i innych uroczystości religijnych, modlitwę różańcową oraz Liturgię Godzin.
Dużo miejsca w programach Radia Maryja zajmuje część publicystyczna
o tematyce społecznej, do najbardziej znanych programów należy codzienna audycja "Rozmowy niedokończone" oraz felietony z cyklu "Myśląc Ojczyzna"
i "Spróbuj pomyśleć". Radia Maryja można słuchać na falach ultrakrótkich, 
w dolnym lub górnym zakresie przez stacje naziemne nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech, a nawet Stanach Zjednoczonych oraz za pośrednictwem satelitów od Bieguna Północnego do Afryki, od Uralu do Wysp Kanaryjskich. 
Można też go słuchać poprzez internet. Od początku Radio Maryja cieszyło się dużą popularnością, liczba jego słuchaczy systematycznie rosła. Sympatycy tej stacji zawiązali z czasem "Rodzinę Radia Maryja", jej członkowie w diecezjach i parafiach powołali "Koła Przyjaciół Radia Maryja".

 

Nasze Koło Przyjaciół ..

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Przędzelu powstało 08 listopada 2010 roku. Koło liczy około 25 osób . 
Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca: o godzinie 
18.00/17.00-zimą/. 
W pierwszej kolejności odprawiana jest Msza św. w intencji Radia Maryja
i wszystkich Dzieł istniejących przy tym Radiu, jak również za członków naszego parafialnego Koła Radia Maryja. Bezpośrednio po Mszy św. członkowie uczestniczą 
w katechezie ( w salce parafialnej) , a następnie omawiają sprawy bieżące dotyczące Rodziny Radia Maryja. Od początku działalności członkowie Koła Radia Maryja biorą udział w spotkaniach Rodziny Radia Maryja organizowanych w różnych parafiach.

Koła Różańcowe

 

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot(1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową
i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał dokument „breve” zatwierdzający stowarzyszenie. 
Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. W roku 1831 Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii
i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Papież Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu (16.X.2002 r.) wydał list apostolski pt. „Różaniec Dziewicy Maryi” i ogłosił Rok Różańca (X. 2002 - X.2003 r.). Wprowadził także nową część różańca świętego, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Pierwsze Koła Żywego Różańca

Pierwsze Koła Żywego Różańca powstały już w XIX wieku. Założył je ksiądz Brandowski, który znacznie przyczynił się w tamtych czasach do rozszerzania kultu maryjnego w Borku. Jego zaangażowanie znacznie przyczyniło się do aktywności parafian. W 1860 r. ks. Brandowski założył koło żywego różańca panien, a dwa lata później matek. Kolejne koło - młodzieńców i ojców powstało w 1898 roku.
"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo"
i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się
w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach
i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.
Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. 
W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę.

 • Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie
  i bliskich,
 • Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów,
 • Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc,
 • Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca na sumie,
 • Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych,
 • Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

 

Koła Żywego Różańca w Naszej Parafii

1. Róża Wniebowzięcia NMP - Krystyna Duda

2. Róża MB Nieustającej Pomocy - Aniela Marchut

3. Róża św. Siostry Faustyny - Czesława Garbacz

4. Róża Matki Bozej Bolesnej - Genowefa Blajerska

5. Róża - Zofia Żak

6. Róża Błogosławionego Jana Pawła II - Czesława Wołoszyn

7. Róża św. Stanisława Kostki - Stanisław Klusek

Duszpasterstwo - ks. Leszek Biłas

ks. Leszek Biłas

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny