Bp Krzysztof Nitkiewicz prosi o modlitwę o deszcz

Ordynariusz sandomierski zwrócił się do wspólnot parafialnych o modlitwę o deszcz podczas Mszy św. oraz nabożeństw majowych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz swój apel skierował do księży proboszczów. "Jak dobrze wiecie, poważnym problemem, z którym obok epidemii muszą się zmagać nasi wierni, jest długotrwała susza, zagrażająca uprawom i w konsekwencji zbiorom. Biorąc to pod uwagę, tym bardziej, że obszar Diecezji Sandomierskiej ma w przeważającej części charakter rolniczy, od kilku dni zanosimy do Boga modlitwy o deszcz podczas wieczornego Różańca w katedrze i w wielu innych parafiach" - napisał. Ordynariusz prosi o modlitwę wspólnoty parafialne podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę 26 kwietnia oraz podczas nabożeństw majowych, polecając odśpiewać suplikacje i odmówić specjalną modlitwę.

Suplikacja

1. Królu, Boże Abrahama, * w Tobie moc i dobroć sama!

2. Wejrzyj na to ludzkie plemię, * a deszcz żyzny daj na ziemię.

3. Niechaj zna lud prawowierny, * żeś jest Pan Bóg Miłosierny.

4. A my Cię za ten dar wielki, * wielbić będziem na czas wszelki.

(na melodię U drzwi Twoich…)

Modlitwa

Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny