Przyjęcie do scholii_2

W Niedzielę Chrystusa Króla, 24 listopada 2019 roku,  uroczyście zostały przyjęte w  szeregi scholii: Patrycja Kowal z klasy II, Laura Małek z klasy III, Zuzia Brągiel z klasy III, Gaia Smoliniec z klasy IV, Roksana Juśko z klasy V, Wiktoria Serafin z klasy VI, Aleksandra Kukulska z klasy VI, Klaudia Gut z klasy VI, Magdalena Wołoszyn z klasy VII i Wiktoria Gil z klasy VII. Dziewczynki złożyły uroczyście  przyrzeczenia, że będą pobożnie i radośnie wypełniać swoją posługę .

ks. Leszek Biłas

Przyjęcie nowych ministrantów_1

więcej w galerii

W niedzielę 24 listopada podczas Mszy św. o godz. 10.30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Pięciu chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Ministrantami zostali: Wiktor Warchoł z klasy IV, Matteo Ferraivolo z klasy IV, Szymon Guzik z klasy IV, Eryk Bałamut z klasy VI i Patryk Błaszczak z klasy VII. Nowo przyjęci ministranci nałożyli poświęcone stroje liturgiczne i złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie. Pozostali ministranci odnowili  przyrzeczenia ministranckie. Pragnieniem naszym jest, żeby grono ministrantów i lektorów w naszej parafii ciągle się powiększało, dlatego zachęcam chłopców, aby z ochotą i radością podjęli obowiązki służby przy ołtarzu.

ks. Leszek Biłas

Wycieczka szkolna_9

Wycieczka  w Bieszczady

   W dniach od 4.06. do  6.06. 2019 r. odbyła się szkolna wycieczka w Bieszczady. Wzięli w niej udział uczniowie wraz z opiekunami: ks. Leszek Biłas – organizator wyjazdu, Iwona Zygmunt, Agnieszka Mądroń, Joanna Maczuga, Mariusz Dechnik oraz rodzice. Wycieczkową trasę rozpoczęliśmy od zwiedzania skał w Prządkach, które swoją wielkością i ukształtowaniem wzbudziły  podziw. Następnie w Dukli zobaczyliśmy  klasztor i kościół – główne miejsce kultu bernardyńskiego zakonnika św. Jana z Dukli, którego relikwie znajdują się w tej świątyni. Kilka kilometrów dalej na otoczonym lasem wzgórzu znajduje się pustelnia tego świętego. Tam widzieliśmy dom pustelnika, kaplicę  oraz taras z grotą mieszczącą źródełko. Piękną trasą widokową dotarliśmy autokarem, później pieszo  do Komańczy - miejsca uwięzienia sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Siostry nazaretanki opiekujące się klasztorem przypomniały nam krótką historię życia, internowania Prymasa Tysiąclecia, oglądaliśmy muzeum jemu poświęcone. W Zagórzu oprócz sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia, stacjami drogi krzyżowej wykonanej przez bieszczadzkich artystów, udaliśmy się do ruin klasztoru karmelitów bosych. Ta okazała niegdyś budowla miała wspaniały taras widokowy, wokół którego roztaczała się bujna zieleń. Pełen wrażeń dzień został zakończony ogniskiem w miejscu noclegowym –  w Olchowej. W drugim dniu  w Jasieniu nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej – patronki Bieszczad. Wyjątkowym miejscem jest cerkiew w Czernej, która urzekła nas swoim bogactwem duchowym i zewnętrznym. Tutaj  ks. Leszek Biłas celebrował Mszę świętą. W oprawę  Eucharystii włączyli się uczniowie. W Mucznem zatrzymaliśmy się w rezerwacie żubrów, a następnie szlakiem skierowaliśmy się w stronę Połoniny Wetlińskiej. Trasa wydawałaby się łatwa, ale ze względu na warunki pogodowe stała się niemałym wyzwaniem. Została jednak uwieńczona sukcesem. Zarówno ci najmłodsi uczestnicy jak i dorośli poradzili sobie bardzo dobrze i wszyscy szczęśliwi wrócili do autokaru. Niezapomniane w trakcie drogi krajobrazy wzdłuż pasm górskich na długo pozostaną w naszych sercach. Trud dla niektórych się opłacał, ponieważ wieczorem dyrektor ośrodka ks. Adam Lechwar Dominice Krzyszkowskiej, Julce Juśko i Kubie Urbanikowi  wręczył medale za dzielne znoszenie trudów na szlaku bieszczadzkim. W kolejnym  dniu byliśmy w Myczkowcach, gdzie w Ośrodku Caritas podziwialiśmy ogród biblijny z unikatowymi roślinami pochodzącymi z Ziemi Świętej. W tym miejscu ksiądz odniósł się do treści Pisma Świętego. W Centrum Kultury Ekumenicznej dedykowanemu papieżowi Polakowi zobaczyliśmy miniatury cerkwi, drewnianych kościołów oraz małe zoo.  Atrakcją tego dnia była zapora na Solinie: rejs statkiem, spacer wzdłuż brzegu Jeziora Solińskiego, zakupienie pamiątek. Emocjonujących wrażeń dostarczyła jazda na drezynach rowerowych. W deszczu i w słońcu pokonywaliśmy na torach kolejowych swoje słabości, poprawialiśmy kondycję, aby w końcu bohatersko dotrzeć do celu. Na zakończenie pobytu z naszych serc popłynęły podziękowania księdzu dyrektorowi oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wycieczki.

Joanna Maczuga i Iwona Zygmunt

Duszpasterstwo - ks. Leszek Biłas

ks. Leszek Biłas

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny