Sakrament Chrztu ŚwiętegoSakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 10:30. 
W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

 • Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z aktem urodzenia dziecka.
 • W przypadku chrztu dziecka spoza parafii należy mieć zgodę proboszcza 
  z parafii do której się należy.
 • Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania.
 • Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, 
  że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 • Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty.
 • W dniu chrztu należy przybyć do Kościoła ok. 10 minut przed uroczystością.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

 • ukończony 16 rok życia,
 • osoba po bierzmowaniu,
 • zaświadczenie zeswojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii w której dziecko jest chrzczone)
 • osoba, która żyje w związku nieskaramentalnym (tylko ślub cywilny czy też konkubinat) nie może pełnić obowiązków Rodzica Chrzestnego.

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny