DEKRET
o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325).

Dlatego przyjmując z radością zniesienie ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby uczestników liturgii odprawianej wewnątrz świątyni, postanawiam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane, udzielona 12 marca br. i przedłużona 21 marca, obowiązuje jedynie do dnia 31 maja br. włącznie.

Jednocześnie udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br.

Wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów dołożą wszelkich starań, aby zasady te zostały zachowane. Powinni jednocześnie zachęcić wiernych do pełnego uczestnictwa we Mszy św., organizując – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – adoracje oraz inne formy kultu Jezusa Eucharystycznego.

 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

 

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
ks. Roman Janiec

Bp Krzysztof Nitkiewicz prosi o modlitwę o deszcz

Ordynariusz sandomierski zwrócił się do wspólnot parafialnych o modlitwę o deszcz podczas Mszy św. oraz nabożeństw majowych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz swój apel skierował do księży proboszczów. "Jak dobrze wiecie, poważnym problemem, z którym obok epidemii muszą się zmagać nasi wierni, jest długotrwała susza, zagrażająca uprawom i w konsekwencji zbiorom. Biorąc to pod uwagę, tym bardziej, że obszar Diecezji Sandomierskiej ma w przeważającej części charakter rolniczy, od kilku dni zanosimy do Boga modlitwy o deszcz podczas wieczornego Różańca w katedrze i w wielu innych parafiach" - napisał. Ordynariusz prosi o modlitwę wspólnoty parafialne podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę 26 kwietnia oraz podczas nabożeństw majowych, polecając odśpiewać suplikacje i odmówić specjalną modlitwę.

Suplikacja

1. Królu, Boże Abrahama, * w Tobie moc i dobroć sama!

2. Wejrzyj na to ludzkie plemię, * a deszcz żyzny daj na ziemię.

3. Niechaj zna lud prawowierny, * żeś jest Pan Bóg Miłosierny.

4. A my Cię za ten dar wielki, * wielbić będziem na czas wszelki.

(na melodię U drzwi Twoich…)

Modlitwa

Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa – wierni w kościele

(od 16 kwietnia 2020)

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu przypomina, że od dnia dzisiejszego istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, dotyczący między innymi kościołów. Nie ogranicza on naturalnie możliwości przyjmowania przez wiernych Komunii św., z zachowaniem zasad określonych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

ks. Leszek Biłas, proboszcz

"Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja"

Wszystkim Parafianom życzę pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj pokój i miłość, które przynosi Zmartwychwstały Chrystus, każdego dnia wypełniają Wasze życie.

Życzę w tym trudnym czasie przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, Bożego błogosławieństwa, potrzebnych łask i nadziei jakie daje spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.

ks. Leszek Biłas, proboszcz

Czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej

Niedziele i Święta:
8:00, 10:30, 17:00

Święta państwowo zniesione:
18:00 (zimą 17:00) 

Dni powszednie:
18:00 (zimą 17:00) 

Maj
Litania do Najświętszej Marii Panny 

Czerwiec
Nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Wrzesień
Odpust parafialny (15 wrzesień) 

Październik
Różaniec Święty 

Listopad
Modlitwa za zmarłych 

Diecezja Sandomierska

Tygodnik Katolicki Niedziela

Nasza Wiara

Apostoł - portal młodzieży katolickiej

Gość niedzielny